Wykonanie ATEX

Disolwer laboratoryjny Black

Dissolwery DISPERLUX, PENDRAULIK oraz proLAB dostępne są również w wykonaniu specjalnym, przeznaczonym do stref zagrożonych wybuchem. Urządzenia są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/WE w Jednostce Certyfikującej i posiadają następującą specyfikację:

  • przyłącze 400 V, 50 Hz,
  • w zależności od wersji – silnik z termistorami w wykonaniu EEx e II BT4 do współpracy z przetwornicą częstotliwości lub motoreduktor z przekładnią cierną
  • panel sterowniczy w obudowie specjalnej z wyłącznikiem głównym, przyciskami Start/Stop, regulacją obrotów, wskaźnikiem obrotów i wyłącznikiem awaryjnym
  • szafę sterowniczą – do wyboru w wykonaniu EX, do ustawienia obok urządzenia, lub w wykonaniu IP do zainstalowania na zewnątrz strefy EX,