Ultradźwiekowy Czujnik Odległości LRS 3

Jednostka bazowa LRS 3 z głowicą czujnika SP 40
Rys.1: Jednostka bazowa LRS 3 z głowicą czujnika SP 40
  • Zakres pomiaru od 30 mm do 2000 mm
  • Dokładność 0,01 mm
  • Kompensata temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika temperatury
  • Szeregowy interfejs RS 232 C
  • Regulowany gradient wyjścia dla prądu i natężenia
  • Przełączane wzmocnienie czujnika

 

Pomiar Odległości i Grubości
Ultradźwiękowy czujnik odległości LRS 3 składa się z głowicy czujnika i jednostki bazowej, łącznie ze zintegrowanym wyświetlaczem i klawiszem funkcyjnym. Dzięki nowoczesnej technologii i programowalnym funkcjom, LRS 3 jest czujnikiem idealnym do bezkontaktowego pomiaru grubości i odległości. Zakres mierzenia LRS 3 jest bardzo szeroki, a jego dokładność jest bardzo wysoka. Czas przemieszczania się ultradźwięku od czujnika do obiektu i z powrotem określany jest za pomocą szybko reagującego czujnika foliowego. Dokładność czujnika LRS 3 jest lepsza, niż 0,01 mm. Dokładność pomiaru zależy tylko od homogeniczności powietrza. Do pomiarów nadają się wszystkie możliwe do zmierzenia produkty wykonane z betonu, kamienia, metalu, tworzyw sztucznych, drewna, papieru i szkła. Można również dokonywać pomiarów materiałów dźwiękochłonnych, takich jak piany, tekstylia i maty izolacyjne, bez względu na strukturę ich powierzchni. Pomiary dokonywane są niezależnie od koloru i innych efektów optycznych. Typowe zastosowanie polega na mierzeniu, w trybie on-line, grubości produktów wykonanych z gumy, płótna, filcu lub betonu w trakcie właściwego procesu
produkcyjnego.

Zasady Pomiaru i Oprogramowanie LRS – TOOLS
Głowica czujnika posiada zintegrowany czujnik temperatury, który mierzy średnią temperaturę powietrza. Na tej podstawie liczona jest prędkość ultradźwięku. Obliczona odległość wyświetlana jest na wyświetlaczu LED jednostki bazowej i jednocześnie transmitowane do komputera PC lub innych urządzeń z interfejsem szeregowym. Klawisz funkcyjny służy do zmiany pomiędzy względnym a bezwzględnym trybem pomiaru. Oprogramowanie LRS – TOOLS pozwala na zmianę takich parametrów pomiaru, jak górny i dolny zakres, liczba średnich cyklów, analogowy gradient wyjścia, wzmocnienie czujnika i pomiaru względnego/bezwzględnego. W ten sposób LRS 3 może być zaadaptowany do aplikacji specjalnych.    

LRS3 principle
Rys.2: Pomiar grubości obiektu leżącego na danej powierzchni odniesienia
d = grubość obiektu
d0 = odległość powierzchni odniesienia
d1 = odległość obiektu
Arkusz oprogramowania LRS - TOOLS
Rys.3: Arkusz oprogramowania LRS - TOOLS