System Badania Materiałów Spienionych FOAMAT®

foamat masstechnik produkty
FOAMAT system
Rys. 1. System badania FOAMAT z ultradźwiękowym wentylowanym czujnikiem PFT, termoelementem i urządzeniami FPM 2 i FPM 150 służącymi do pomiaru ciśnienia. Kolejność przeprowadzania badań i zbierania danych nadzorowane są przez oprogramowanie “FOAM” (po lewej). * chronione odpowiednimi patentami
  • Mierzenie Parametrów Fizycznych w czasie formowania się piany
  • Ciągły pomiar wysokości wzrostu, temperatury reakcji, ciśnienia wzrostu, sieciowania, ubytku wagi i lepkości piany
  • Krzywe wzorcowe służące do kontroli Jakości produkcji (ISO 9001)
  • Łatwe w użyciu oprogramowanie FOAM oparte na systemie Windows
  • Precyzyjne czujniki do wszystkich rodzajów i typów pian

Oferujemy Państwu następujące produkty:

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

FOAMAT system
Rys. 1. System badania FOAMAT z ultradźwiękowym wentylowanym czujnikiem PFT, termoelementem i urządzeniami FPM 2 i FPM 150 służącymi do pomiaru ciśnienia. Kolejność przeprowadzania badań i zbierania danych nadzorowane są przez oprogramowanie “FOAM” (po lewej). * chronione odpowiednimi patentami