SubFoam® Puck
Kontrola produkcji bloków piankowych

SubFoam system
Rys.1: Urządzenie SubFoam Puck*, które służy do pomiaru temperatury i polaryzacji dielektrycznej. * patent 10104854.8-16
  • Kontrola produkcji on-line
  • Pomiar temperatury bloków piankowych
  • Monitorowanie sieciowania w procesie formowania pian
  • Prosty odzysk za pomocą specjalnego sprzętu
  • Radiowa transmisja danych wg FCC (915MHz; 1mW)
  • Wewnętrzny magazyn danych

Wstęp
Urządzenie SubFoam Puck jest urządzeniem elektrycznym zasilanym baterią. Wyposażone jest w dwa czujniki temperatury i czujnik polaryzacji dielektrycznej CMD (ang. Curing Monitor Device). SubFoam Puck umieszcza się na przenośniku taśmowym produkcji bloków piankowych lub na otwartej formie odlewniczej. Następnie przelewa się nad nim mieszaninę reakcyjną. Rosnąca piana całkowicie zamyka urządzenie i ściśle przylega do czujników, które dokonują pomiaru temperatury masy piany i polaryzacji dielektrycznej na jej powierzchni. Na podstawie pobranych danych oblicza się max. temperaturę wewnątrz piany i punkt sieciowania.

Pobieranie Danych
Wszystkie dane transmitowane są bezprzewodowo drogą radiową do interfejsu, który jest podłączony do komputera PC. Operowanie danymi i komunikacja z urządzeniem SubFoam Puck odbywa się przy użyciu oprogramowania SUBFOAM. Dane z czujnika zapisywane są w trybie ciągłym w wewnętrznym magazynie danych, który działa niezależnie od transmisji radiowej. W ten sposób, nawet w przypadku zakłóceń transmisji radiowej, nie ma groźby utraty danych. Transmitowane wartości fizyczne wyświetlane są w trybie on-line na monitorze, co pozwala na obserwacje trendów i poziomów krytycznych. W ten sposób można kontrolować jakość produkcji jeszcze przed przygotowaniem próbek piany.

Mierzenie Polaryzacji
Pomiar polaryzacji pozwala na lepsze zrozumienie reakcji elektro-chemicznych, które zachodzą wewnątrz rosnącej piany, kiedy dochodzi do żelowania i sieciowania. W przypadku zastosowań statycznych, takich jak otwarte formy lub pudełka, SubFoam Puck może być stosowany równocześnie z pomiarami wzrostu piany, które wykonywane są za pomocą ultradźwiękowego precyzyjnego czujnika SONIC JOKER. Wszystkie krzywe odnoszące się do urządzenia SubFoam mogą być porównywane bezpośrednio z wynikami badań, które zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych za pomocą Systemu Badania Pian FOAMAT.

SubFoam Puck
Rys.2: Widok (z dołu) urządzenia SubFoam Puck; widać na nim płytkę, zatrzask serwisowy, lampa LED i wtyczkę baterii.
SubFoam software
Rys.3: Graficzne przedstawienie polaryzacji dielektrycznej D i temperatury T1, mierzonych w pojemniku. Odczyt w trybie online powstaje dzięki radiowej transmisji danych.