Sonic Joker®
Precyzyjny Ultradźwiękowy Czujnik Pomiaru Odległości

Sonic joker
Rys.1: Jednostka sterująca SONIC JOKER i czujnik FS 1 z wentylatorem pozwalają na precyzyjne zbadanie każdego rodzaju produktu (ciało stało lub ciecz) bez względu na jego kolor i strukturę powierzchni. * patenty nr 3621819 and 59005295
  • Bezstykowy precyzyjny pomiaru odległości aż do 2500 mm
  • Dokładność 0.1mm
  • Samoregulacja
  • Wentylator homogenizacji powietrza 

Pomiar odległości i grubości
Precyzyjny czujnik ultradźwiękowy SONIC JOKER jest urządzeniem przeznaczonym do dokładnego pomiaru odległości w procesie kontroli jakości produkcji właściwej. Za jego pomocą można badać każde ciało stałe i ciecz, bez względu na kolor i strukturę powierzchni. Ze względu na wysoką częstotliwość sygnałów ultradźwiękowych i odpowiednie oprogramowanie, przy jego użyciu bez przeszkód można badać takie materiały dźwiękochłonne jak piany, tekstylia i maty izolacyjne. Standardowo w czasie produkcji mierzy się grubości produktów wykonanych z piany, plastiku, gumy, płótna, szkła lub kamienia. Z dużą dokładnością można również dokonywać i rejestrować poziomy cieczy, past i granulatów. Oprogramowanie SONIC TOOLS, oparte na systemie Windows, przetwarza parametry pomiarowe z SONIC JOKER. Posiada również specjalne funkcje pozwalające na pomiaru względny. System sterowania SONIC JOKER posiada również dodatkowe funkcje I/O: do transferu danych przeznaczone są 3 wyjścia (1 szeregowe i 2 analogowe). Cyfrowe wejście pozwala na zerowanie (pomiaru zerowy) pomiaru względnego lub innych zaprogramowanych operacji. Do jednej jednostki sterującej można podłączyć dwie głowice czujnikowe, co dodatkowo wspomaga kompleksowość badania. (Rys.2).

sonic joker controller unit
Rys.2: Urządzenie SONIC JOKER z jednostką sterującą i dwiema głowicami czujnikowymi, służącymi do pomiaru grubości obiektów ruchomych.

Zasady pomiaru
Ultradźwiękowy pomiar odległości odbywa się na zasadzie sygnał/echo. Odległość pomiędzy głowicą czujnika a obiektem odbijającym dźwięki obliczana jest na podstawie okresu od wysłania dźwięku przez głowicę czujnika w stronę obiektu, do powrotu do niej powstałego po odbiciu echa. Znajomość takich warunków rozprzestrzeniania się dźwięku, jak np. prędkość dźwięku, pomaga w dokładnym przeprowadzaniu badań za pomocą głowicy czujnika FS 1 urządzenia SONIC JOKER: wbudowany pasek odniesienia pomaga na kalibrację sygnałów w trybie ciągłym i jednoczesną kompensatę zmian temperatury i różnicę w składzie powietrza.

Komunikacja
Dane pomiarowe wyświetlane są na wbudowanym wyświetlaczu LED i transmitowane są w trybie ciągłym do komputera PC lub CNC za pomocą interfejsu szeregowego RS 232C. Parametry kontrolne urządzenia SONIC JOKER wybierane są z listy parametrów oprogramowania SONIC TOOLS (Rys.3). Dane magazynowane są w magazynie danych w jednostce w sterującej i dostępne są po jej włączeniu.

Sonic Sonic Tools
Rys.3: Oprogramowanie SONIC TOOLS kontroluje parametry pomiarowe urządzenia SONIC JOKER i wyświetla ich odczyt.