Resimat®150
Pomiar sprężystości pian lepkoelastycznych wg specyfikacji IKEA® nr. IOS-MAT-0076

Resimat 150
Rys. 3: Urządzenie Resimat 150 służy do pomiaru sprężystości wg specyfikacji IKEA o nr. IOS-MAT-0076. Zestaw mechaniczny przeznaczony jest do „kostek” piany o długości brzegu nie większej, niż 150mm.

Resimat 150 (Rys.3) jest przeznaczony do pomiaru czasu sprężystości wg specyfikacji IKEA® nr IOS-MAT-0076. Wg niej próbki piany lepkoelastycznej o wymiarach 150x150x150mm³ ściskane są do 25% jej pierwotnej wysokości. W czasie ścisku, siły sprężystości próbki piany mierzone są w trybie ciągłym za pomocą siłomierza. Po upływie 60 sekund uścisk ustaje, a piana wraca stopniowo do swojej formy pierwotnej. Krytyczny jest czas, który potrzebny jest do powrotu próbki do wielkości 90% jej pierwotnej grubości. Obliczenia wykonywane są na podstawie wysokości w ujęciu czasu. Pomiary wykonywane są za pomocą czujnika ultradźwiękowego PFT. Oprogramowanie RESIMAT służy do obliczania występowania Lepkoelastyczności, końcowych sił sprężystości oraz pozostałych parametrów testowych.

 

Resimat 150
Rys. 4: Wysokość (grubość) i siła w ujęciu krzywej czasu “kostki” piany lepkoelastycznej z krawędzią o długości 150mm, mierzona za pomocą Resimat 150. Czas potrzebny do powrotu próbki piany do 90% jej wielkości powrotnej obliczany jest przez oprogramowanie RESIMAT.