SubCASE®
Monitorowanie żywotności i sieciowania mieszanin poliuretanowych

SubCASE small
Rys. 1: Urządzenie testowe* SubCASE, które służy do pomiaru żywotności i sieciowania powłok, klejów, uszczelnień i elastomerów (ang. Coatings, Adhesives, Sealants and Elastomers, czyli w skrócie C.A.S.E.). * chronione prawami autorskimi
  • Możliwość kontroli temperatury reakcji
  • Pomiar temperatury wewn. próbki za pomocą termoelementu
  • Pomiar polaryzacji dielektrycznej za pomocą czujnika CMD
  • Wymienny cylinder kartonowy

Wstęp
SubCASE to urządzenie laboratoryjne, które służy do pomiaru żywotności i sieciowania powłok, klejów, uszczelnień i elastomerów (ang. Coatings, Adhesives, Sealants and Elastomers – C.A.S.E.). Może być ono używane do mieszanin PU i epoksydowych. SubCASE jest urządzeniem prostym w użytkowaniu, które dostarcza rzetelnych danych pomiarowych. Nowy projekt mechaniczny pozwala na pomiarze polaryzacji za pomocą czujnika CMD (Curing MonitorDevice) z podwójnym pomiarem temperatury. Istnieje możliwość kontroli temperatury zbiornika testowego dla warunków powtarzalnych i zbliżonych do tych, które spotykane są w czasie produkcji.

Zastosowanie
Polaryzacja dielektryczna jest parametrem kluczowym przy sieciowaniu i tworzeniu się związków. Pozwala na dokładniejsza analizę procesów elektro-chemicznych, które zachodzą w czasie przechodzenia od mieszaniny reaktywnej do formy utwardzonej. Czujnik CMD mocowany jest na płytce bazowej urządzenia SubCASE i pokryte jest przezroczystą folią, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z badanym materiałem. Dane polaryzacji uzyskiwane są od samego początku reakcji chemicznej. Temperatura wnętrza próbki mierzona jest za pomoca termoelementu (TC), który umieszczany jest w jej wnętrzu. Do lepszego dopasowania warunków testowych, czujnik CMD może być dodatkowo podgrzewany aż do 110˚C (opcjonalnie 180˚C). Cykl pomiaru kontrolowany jest za pomocą prostego w obsłudze oprogramowania SUBCASE, który zajmuje się pobieraniem, wyświetlaniem i oszacowywaniem danych pomiarowych (Rys. 2).

Cykl Badania
W momencie rozpoczęcia nowego badania, czujnik CMD przykryty jest folia samoprzylegającą a kartonowy cylinder umieszczany jest nad kołnierzem płyty bazowej, z możliwością kontrolowania temperatury. Czas mieszania, czas badania i temperatura podgrzewacza są parametrami dobieranymi według preferencji użytkownika. Informacje odnośnie składu mieszaniny i dodatkowe komentarze mogą być umieszczane w oddzielnym polu. Po zakończeniu mieszania, reaktywna ciecz przelewana jest do naczynia testowego, i w tym momencie rozpoczyna się pobieranie danych. Dane pomiarowe wyświetlane są na bieżąco na wykresie (Rys. 2). Po zakończeniu testu, jednostki fizyczne mogą być szacowane na podstawie wykresów i wyświetlanie łącznie z innymi parametrami. Żywotność i sieciowanie obliczane są na podstawie polaryzacji dielektrycznej. Na jednym wykresie można przedstawić max. 10 różnych krzywych, które odpowiadają 10 różnym badaniom, które mogą być następnie porównywane za pomocą oprogramowania SUBCASE.

SubCASE test result
Rys. 2: Krzywe polaryzacji dielektrycznej D i temperatury reakcji T1 badanego związku, które zostały zmierzone za pomocą urządzenia POT LIFE MONITOR SubCASE i wyświetlone za pomocą oprogramowania SUBCASE. Wzorcowe D i T określają wytyczne wykorzystywane do kontroli jakości QC.