Dyspergowanie

dyspergowanie

Szybkie zdyspergowanie jest procesem technologicznym wykorzystywanym w produkcji:

  • farb i lakierów
  • powłok (malarskich)
  • chemikaliów budowlanych i innych
  • klejów i spoiw
  • pian poliuretanowych
  • past PCV
  • folii
  • powłok taśm magnetycznych
  • kosmetyków i produktów farmaceutycznych

Disolwery służą do rozprowadzenia mikroskopijnych cząstek substancji stałych w cieczach, w efekcie powstaje układ koloidalny. W trakcie procesu dyspergacji złączone cząstki są mechanicznie rozdzielane, a ich powierzchnia zostaje zwilżona. W wyniku stabilizacji dyspersji cząstki nie mogą się ponownie połączyć. W celu otrzymania optymalnego rezultatu należy przestrzegać kilku zasad uwzględniających geometrię zbiornika i stopień jego wypełnienia, średnicę tarczy dyspergującej i jej odległość od dna zbiornika, prędkość obwodową między 18 a 25 m/s oraz optymalizację mieszanej bazy (pulpy) względem jej właściwości reologicznych.

Po dodaniu pigmentów i wypełniaczy do roztworu żywicy, wzrost prędkości obrotowej wprawi „pulpę” w ruch obrotowy. W wyniku ruchu masy wał oraz część tarczy dyspergującej stają się widoczne – jest to tzw. „efekt leja”. Na tym etapie procesu największa moc mechaniczna jest dostarczana do produktu: zbyt mała ilość substancji stałych spowoduje niską lepkość produktu, zbyt duża ilość substancji stałych spowoduje wysoką lepkość i przerwanie przepływu.

Równie ważna jest odległość tarczy od dna zbiornika: mniejsza odległość zwiększa siłę ścinającą i pozwala podnieść prędkość, aby zwiększyć oddziaływania mechaniczne.

Wyniki testów laboratoryjnych mogą być przeniesione do skali przemysłowej przy uwzględnieniu wszystkich parametrów.

Wyposażenie dodatkowe urządzeń:

Tarcza mieląca (rozcierająca) – pozwala niskim kosztem przekształcić disolwer w pionowy młyn kulowy. Nasze tarcze mielące i zbiorniki z płaszczem pozwalają na utrzymanie masy w niskiej temperaturze, a ich użycie jest proste i efektywne: kulki mielące i masa są obracane wewnątrz zbiornika, a proces rozcierania zachodzi między kulkami, tarczą mielącą a ściankami zbiornika.

Przystawka mieląca – wymienny z głowicą dyspergującą element pozwala przekształcić disolwer w koszowy młyn pionowy. Kule umieszczane są w chłodzonej głowicy mielącej, w której następuje rozcieranie produktu. Umieszczona poniżej głowicy tarcza dyspergująca wprawia masę w ruch a dodatkowym elementem mieszający zasysa produkt do głowicy.

Przystawka próżniowa – opcjonalny element przekształcający urządzenie w disolwer próżniowy – łatwy do wymiany, prosty w użyciu, efektywny: standardowy wał wymieniony na system próżniowy, wydajne uszczelnienie do większości zastosowań, nie wymagane dodatkowe chłodzenie, pokrywa próżniowa z wziernikiem, otworem zasypowym, króćcem do próżni i zaworem odpowietrzającym. System współpracuje ze standardowymi zbiornikami z pojedynczą ścianką.