• slider1_2021.jpg
  • slider2_2021.jpg
  • slider3_2021.jpg
  • prowadzimy demontaże i/lub relokacje fabryk i instalacji chemicznych na terenie Polski i Europy
  • zapewniamy fachową obsługę i dostosowanie do przepisów w danym kraju
  • demontaż/rozbiórkę instalacji lub magazynów chemicznych
  • relokację i ponowny montaż
  • dostosowanie relokowanych maszyn do lokalnych przepisów (jeśli możliwe)
  • utylizację/złomowanie pozostałych elementów

 

Początek strony