• slider1_2021.jpg
  • slider2_2021.jpg
  • slider3_2021.jpg

Sonic Joker®
Precyzyjny Ultradźwiękowy Czujnik Pomiaru Odległości

FOAMAT sonic joker

 
   
  • Bezstykowy precyzyjny pomiaru odległości aż do 2500 mm
  • Dokładność 0.1mm
  • Samoregulacja
  • Wentylator homogenizacji powietrza  

Rys.1: Jednostka sterująca SONIC JOKER i czujnik FS 1 z wentylatorem pozwalają na precyzyjne zbadanie każdego rodzaju produktu (ciało stało lub ciecz) bez względu na jego kolor i strukturę powierzchni.
* patenty nr 3621819 and 59005295

Pomiar odległości i grubości
Precyzyjny czujnik ultradźwiękowy SONIC JOKER jest urządzeniem przeznaczonym do dokładnego pomiaru odległości w procesie kontroli jakości produkcji właściwej. Za jego pomocą można badać każde ciało stałe i ciecz, bez względu na kolor i strukturę powierzchni. Ze względu na wysoką częstotliwość sygnałów ultradźwiękowych i odpowiednie oprogramowanie, przy jego użyciu bez przeszkód można badać takie materiały dźwiękochłonne jak piany, tekstylia i maty izolacyjne. Standardowo w czasie produkcji mierzy się grubości produktów wykonanych z piany, plastiku, gumy, płótna, szkła lub kamienia. Z dużą dokładnością można również dokonywać i rejestrować poziomy cieczy, past i granulatów. Oprogramowanie SONIC TOOLS, oparte na systemie Windows, przetwarza parametry pomiarowe z SONIC JOKER. Posiada również specjalne funkcje pozwalające na pomiaru względny. System sterowania SONIC JOKER posiada również dodatkowe funkcje I/O: do transferu danych przeznaczone są 3 wyjścia (1 szeregowe i 2 analogowe). Cyfrowe wejście pozwala na zerowanie (pomiaru zerowy) pomiaru względnego lub innych zaprogramowanych operacji. Do jednej jednostki sterującej można podłączyć dwie głowice czujnikowe, co dodatkowo wspomaga kompleksowość badania. (Rys.2).

Rys.2: Urządzenie SONIC JOKER z jednostką sterującą i dwiema głowicami czujnikowymi, służącymi do pomiaru grubości obiektów ruchomych.

Zasady pomiaru
Ultradźwiękowy pomiar odległości odbywa się na zasadzie sygnał/echo. Odległość pomiędzy głowicą czujnika a obiektem odbijającym dźwięki obliczana jest na podstawie okresu od wysłania dźwięku przez głowicę czujnika w stronę obiektu, do powrotu do niej powstałego po odbiciu echa. Znajomość takich warunków rozprzestrzeniania się dźwięku, jak np. prędkość dźwięku, pomaga w dokładnym przeprowadzaniu badań za pomocą głowicy czujnika FS 1 urządzenia SONIC JOKER: wbudowany pasek odniesienia pomaga na kalibrację sygnałów w trybie ciągłym i jednoczesną kompensatę zmian temperatury i różnicę w składzie powietrza.

Komunikacja
Dane pomiarowe wyświetlane są na wbudowanym wyświetlaczu LED i transmitowane są w trybie ciągłym do komputera PC lub CNC za pomocą interfejsu szeregowego RS 232C. Parametry kontrolne urządzenia SONIC JOKER wybierane są z listy parametrów oprogramowania SONIC TOOLS (Rys.3). Dane magazynowane są w magazynie danych w jednostce w sterującej i dostępne są po jej włączeniu.

Rys.3: Oprogramowanie SONIC TOOLS kontroluje parametry pomiarowe urządzenia SONIC JOKER i wyświetla ich odczyt.

Początek strony