System Badania Materiałów Spienionych FOAMAT®
Mierzenie Parametrów Fizycznych w czasie formowania się piany

 

  • Mierzenie Parametrów Fizycznych w czasie formowania się piany
  • Ciągły pomiar wysokości wzrostu, temperatury reakcji, ciśnienia wzrostu, sieciowania, ubytku wagi i lepkości piany
  • Krzywe wzorcowe służące do kontroli Jakości produkcji (ISO 9001)
  • Łatwe w użyciu oprogramowanie FOAM oparte na systemie Windows

Precyzyjne czujniki do wszystkich rodzajów i typów pian

Rys. 1. System badania FOAMAT z ultradźwiękowym wentylowanym czujnikiem PFT, termoelementem i urządzeniami FPM 2 i FPM 150 służącymi do pomiaru ciśnienia. Kolejność przeprowadzania badań i zbierania danych nadzorowane są przez oprogramowanie “FOAM” (po lewej).
* chronione odpowiednimi patentami

System badania

Badanie piany
Jakość pian poliuretanowych (PU) zależy od tego, w jaki sposób są one formowane. W związku z tym tak ważne jest rejestrowanie parametrów tworzenia się piany przy użyciu odpowiednich narzędzie pomiarowych i sprawdzanie regularności produkcji na podstawie reprezentatywnych próbek. Zapewnienie odpowiedniej jakości produkcji polega na mierzeniu odpowiednich parametrów próbek danego produktu w odniesieniu do beiżącego procesu produkcji i porównywaniu ich z przyjętymi standardowymi, do których odnoszą się krzywe główne (wzorcowe). Wiele firm z branży motoryzacyjnej, które specjalizują się w produkcji elementów wyposażenia samochodów, stosuje tą metodę przy bieżącej produkcji. W celu kontroli jakości produkcji metody te stosuja także firmy działające w branży meblarskiej, jak również producenci materiałów izolacyjnych w branży budowlanej. Dzięki użyciu systemu mierzenia piany można w łatwy sposób przeanalizować wpływ modyfikowania jej składu na właściwości, którymi będzie się wyróżniała. Podobnie można zbadać również wpływ środków porotwórczych, stabilizatorów i długości czasu mieszania. System FOAMAT® spełnia wysokie wymagania zarówno wobec dokładności pomiaru, jak i różnorodności produktów, które mogą być dzięki niemu badane.

Wysokość Wzrostu i Pomiar Profilu Wzrostu
Klasyczną metodą charakterystyki pian jest określenie ich wysokości wzrostu lub profilu wzrostu, polegające na analizowaniu zmiany wysokości rosnącej próbki piany w zbiorniku, pudełku kartonowym lub zbiorniku cylindrycznym. jako czas startu przyjmuje się moment rozpoczęcia reakcji pomiędzy komponentami A (poliol + dodatki) i B (izocyjanian) po ich zmieszaniu. Czas wzrostu to czas, który liczony jest do momentu osiągnięcia max. wzrostu. Chroniony prawami autorskimi czujnik ultradźwiękowy PFT systemu FOAMAT® (Rys. 1, 2) może być z powodzeniem używany do wszystkich typów pian, łącznie z pianami sztywnymi uwalniającymi duże ilości ciepła. Profil wzrostu piany jest tak cennym elementem charakterystyki, jak odcisk linii papilarnych u człowieka. W czasie przeprowadzania kontroli jakości, profil wzrostu porównywany jest z krzywą wzorcową (Rys. 3), która  jest tworzona z uwzględnieniem założonych tolerancji profilu wzrostu. Przeprowadzone za jej pomocą porównanie pozwala na ocenę, czy badana próbka spełnia założone wymagania kontroli jakości. Pomiar wysokości wzrostu jest w dalszym ciągu najbardziej rozpowszechnioną formą badania pian. System FOAMAT® stwarza możliwość użycia nowych technik badania, które dostarczają większej ilości bardziej szczegółowych informacji opisujących proces generowania się piany.

 

Rys. 2. Chroniony prawami autorskimi czujnik ultradźwiękowy PFT, który wentyluje powierzchnię rosnącej piany.

Rys. 3. Dane doświadczalne dotyczące wysokości wzrostu, temperatury, ciśnienia wzrostu, polaryzacji dielektrycznej i utraty masy są zapisywane przez oprogramowanie FOAM w trybie ciągłym i przedstawiane są w postaci wykresu. Rysunek przedstawia krzywe dla pian średnio-sztywnych badanych za pomocą FOAMAT i FPM/CMD2.

Temperatura reakcji
Egzotermiczna reakcja sieciowania powoduje wzrostu temperatury w próbce piany. Do pomiaru temperatury wewnątrz piany wykorzystuje się cienki termoelement, który ze względu na niską pojemnośc cieplną i łatwość obsługi nadaje się do tego idealnie. Czujnik pomiaru temperatury nie wpływa na proces reakcji i może być używany wielokrotnie.
top.

 

 Oferujemy Państwu następujące produkty:

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Pobierz katalogi

Zapraszamy do pobrania aktualnych katalogów produktów.

Disperlux,
Pendraulik

Format
Messtechnik

Instrumenty laboratoryjne NEURTEK

 

Początek strony